Tietosuojaseloste – työntekijöiden tiedot

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Jyväskylän ylioppilasteatteri ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018.
Päivitetty 05.09.2018

1. Rekisterinpitäjä
Jyväskylän ylioppilasteatteri ry (Y-tunnus 0874339-4)
Keskussairaalantie 2
40600 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Taloudenhoitaja: taloudenhoitaja@jyt.fi

3. Rekisterin nimi
Työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
– työntekijän ja yhdistyksen väliseen työsuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen


  1. Rekisterin tietosisältö
    – henkilön nimi

– sosiaaliturvatunnus

– veroprosentti

– tilinumero
– yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
– työsuhteen tiedot (kesto, tehtävänkuvaus, palkan suuruus, palkanmaksupäivä)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan resteröidyltä itseltään hänen solmiessaan työsopimuksen yhdistyksen kanssa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain palkanmaksuun ja yhteydenpitoon liittyvissä asioissa, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomilta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Manuaalinen versio rekisteristä on taloudenhoitajalla lukitussa paikassa, johon vain hänellä on pääsy. Sähköinen tietokanta on säilössä taloudenhoitajalla salasanasuojatusti. Pääsy rekisteriin on ainoastaan taloudenhoitajalla. Muut hallituksen jäsenet voivat pyytää taloudenhoitajalta palkatun yhteystietoja, mikäli niitä tarvitaan yhteydenpitoon tämän kanssa. Muita tietoja, lukuunottamatta nimitietoa ja palkkion suuruutta, ei luovuteta edes hallituksen muille jäsenille.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Palkatulla on oikeus saada jäljennös itseänsä koskevista henkilötiedoista. Hänellä on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista tai oikaisemista.

Scroll Up