Tietosuojaseloste – lippujen varaustiedot

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Jyväskylän ylioppilasteatteri ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018.
Päivitetty 05.09.2018

1. Rekisterinpitäjä
Jyväskylän ylioppilasteatteri ry (Y-tunnus 0874339-4)
Keskussairaalantie 2
40600 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tiedottaja: tiedottaja@jyt.fi

3. Rekisterin nimi
Lippuvaraustietojen rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Pitää kirjaa lippuvarauksista

5. Rekisterin tietosisältö
– varaajan nimi

– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– esitys/esitykset, joihin lippu/liput on varattu

– varattujen lippujen määrä

– varaajan vapaavalintaisesti antamat muut tiedot (kuten minkä tyyppinen lippy on kyseessä)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan varaajilta itseltään heidän varatessaan lippuja esityksiin.


 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja käytetään vain yhdistyksen sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

 2. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomilta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

  Sähköinen rekisteri muodostuu salasanasuojattuun Google Forms – tiedostoon, jonne on pääsy ainoastaan yhdistyksen hallituksen jäsenillä. Manuaaliseen listaan kirjataan ainoastaan varaajan nimi ja varattujen lippujen määrä, ja lista toimitetaan lipunmyyjälle n. tuntia ennen kunkin esityksen alkua. Esityksen päätyttyä lista varatuista lipuista hävitetään asianmukaisesti.

  Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

  10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Lipun varanneella on oikeus saada nähdä itsestään kirjatut tiedot sekä vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista tai oikaisemista.
Scroll Up