Tietosuojaseloste – jäsenrekisteri ja sähköpostilistat

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Jyväskylän ylioppilasteatteri ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018.
Päivitetty 05.09.2018

1. Rekisterinpitäjä
Jyväskylän ylioppilasteatteri ry (Y-tunnus 0874339-4)
Keskussairaalantie 2
40600 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Taloudenhoitaja: taloudenhoitaja@jyt.fi

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
– Yhdistyslain vaatimusten mukaisen jäsenrekisterin ylläpito
– yhdistyksen sisäisessä viestinnässä käytettävien sähköpostilistojen ylläpito

5. Rekisterin tietosisältö
– Henkilön nimi
– Kotipaikkakunta
– Sähköpostiosoite
– Tilatut tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan jäseniltä itseltään heidän liittyessään yhdistyksen jäsenkiksi tai ilmoittaessaan muuttuneista tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain yhdistyksen sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomilta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Jyväskylän ylioppilasteatteri ei säilytä jäsentietoja lainkaan manuaalisena versiona. Sähköinen jäsenrekisteri on säilössä rekisteristä vastaavalla henkilöllä salasanasuojatusti. Pääsy rekisteriin on ainoastaan taloudenhoitajalla. Muut hallituksen jäsenet voivat tarvittaessa pyytää taloudenhoitajalta jäsentietoja, mikäli niitä tarvitaan esimerkiksi sähköpostilistojen päivittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jäsenellä on oikeus saada jäljennös itseänsä koskevista henkilötiedoista. Jäsenellä on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista tai oikaisemista.

Scroll Up